Wenzell og Bugge

Et dugfrisk duo-samarbejde mellem den klassiske slagtøjsspiller og musikperformer Ronni Kot Wenzell samt folkemusiker og spillemand Kristian Bugge. Duoens repertoire tager afsæt i mødet mellem klassisk musik og folkemusik. Med det spændende og vidtfavnende slagtøjsinstrumentarium og den traditionelle og folkelige violin, præsenteres en energisk og samtidig underholdende sammensætning af to dygtige unge repræsentanter fra de to musikgenrer.

Musikken gives et nutidigt udtryk i duoens personlige fortolkninger. Med udgangspunkt i de to musikeres baggrunde i henholdsvis klassik musik og folkemusik, opstår der musik, som spænder fra det stærkt energiske, fysisk betonede til det mere drømmende og lyrisk eventyrlige. Det er en ny og anderledes musikalsk oplevelse, der præsenteres her.

Duoen Wenzell og Bugge fortolker her de gamle folkemelodier, så de får et smukt og højtideligt udtryk, der blandt andet egner sig til kirkerummet eller en aften i sognehuset.

Demo CD kan rekvireres

 

Æ LAM – traditionel fra Fanø – mp3
(arr: Wenzell & Bugge)

Prisgruppe:B

Wensel og Bugge