Kontakt

OBS!!!  I perioden 15.2 til 24.3

varetages  booking af musik af

Mianne Høi  mianne@stofanet.dk tlf. 30276189

FOLK Booking Denmark

Søren Christensen

Landsbyvænget 19B
Herskind

8464 Galten

tlf. 51182248  eller brug mailkontakt: folkbooking@mail.dk

—————————————————————————

CVR. 38743899

KONTO. Danske Bank  4716 4716260836

064A3876