Viser og ord

Phønix

To fra Lysbro – Birthe og Vagn Kragelund

Anna Cederquist

 

Pia B Jørgensen – fløjteforedrag – Fløjter fra alverdens lande
Musiktanker
The Ghost of Woody Guthrie

Basseralle
Bardo
Mette Kathrine Jensen
Mette Kirkegaard
Esben Langkniv
Swestar
Fra Thy til Dublin og hjem til Mors
Henrik Billing-Solo
Henrik Billing og Rejseholdet
Jonas og Hjelland