Viser og ord

Phønix

To fra Lysbro – Birthe og Vagn Kragelund

Anna Cederquist

 

Pia B Jørgensen – fløjteforedrag – Fløjter fra alverdens lande
Musiktanker
The Ghost of Woody Guthrie
Zenobia
Basseralle
Bardo
Mette Kathrine Jensen
Mette Kirkegaard
Esben Langkniv
Swestar
Fra Thy til Dublin og hjem til Mors
Henrik Billing-Solo
Henrik Billing og Rejseholdet
Jonas og Hjelland