Priser

Priser – kontakt Folk booking Denmark

A : kr. 2.500 – 5.000

B : kr. 5.000 – 7.500

C : kr. 7.500 – 10.000

D : kr. 10.000 – 15.000

E : kr. 15.000 – 20.000

F : over kr. 20.000